© 2021 |  DTB group

RU

LV

EN

LAIPNI LŪDZAM

DTB group specializācija - līdzekļu piesaiste fiziskām un juridiskām personām, klientam vislabvēlīgāko kreditēšanas nosacījumu meklēšana, refinansēšanas problēmu risināšana,   problemātisko kredītu restrukturēšana, strādājot sadarbībā ar bankām, juridiskais atbalsts, kā arī  konsultāciju sniegšana  finanšu un juridiskajos jautājumos.

DTB group dibinātāji un īpašnieki veic uzņēmuma vadību kopš tā darba uzsākšanas brīža.

 

Pārdzīvojot galvenos izaugsmes un attīstības posmus kopā ar Latvijas tirgu, bez finanšu un reputācijas zaudējumiem, pārvarējot ne vienu vien finanšu krīzi valstī, DTB group speciālistu komanda ir uzkrājusi nozīmīgu darba pieredzi dažādos segmentos finanšu nozarē.

 

Šīs pieredzes rezultātā parādījas iespēja nodrošināt saviem klientiem efektīvus, ātrus un kvalitātīvus risinājumus. Katram klientam tiek garantēta individuāla pieeja, kas atbilst viņa vajadzībām. Klienti - mūsu darbības prioritāte.

 

DTB group daudzus gadus ievēro konservatīvu pieeju kreditēšanā, apsverot stabilitāti un paredzamību par galveniem faktoriem lēmumu pieņemšanā. Izvēlētās stratēģijas efektivitāti apstiprina finansiāla stabilitāte un pozitīva attīstības dinamika, kā arī uzņēmuma uzticamība un kredītspēja.

 

DTB group mērķis - palīdzēt klientu finansiālo stāvokli uzlabošanā pasaules ekonomikas destabilizācijas apstākļos un aktīvi atbalstīt viņus, lai tie varētu pārvarēt nogruvuma apstakļu augošo vilni mūsdienīga tirgus mehānismu fundamentālo sabrukumu laikā.

 

DTB group vienmēr palīdzēs aizņemties atbildīgi, lai klients būtu pārliecināts, ka ir veicis pareizo izvēli. Mums arī ir svarīgi, lai klients zinātu, kā rīkoties gadījumos, ja radušās grūtības ar paredzēto maksājumu veikšanu.

FINANŠU PAKALPOJUMI

DTB group galvenais uzdevums ir organizēt klientam kredīta saņēmšanu vai cito finanšu darījumu noslēgšanu ar klientam visizdevīgākajiem un ērtiem nosacijumiem.

 

Mūsu darbs ir sameklēt un atlasīt potencialiem aizņēmējiem vislabākos kredīta nosacījumus, izvēlēties banku vai citu finanšu institūciju, palīgt dokumentu paketu veidošanā iesniegšanai kredīta komitejā, sniegt saviem klientiem pilnu sarakstu konsultāciju pakalpojumus par kredītu saņēmšanu, overdraftu un kredītlīniju atvērtšanu, vērtspapīru darījumiem,  par esošo aizdevumu refinansēšanu, īslaicīgi brīvo līdzekļu efektīvu izvietošanu, kontu atvēršanu juridiskām personām un privātpersonām, dažado starptautisko sistēmu norēķinu kartes noformēšanu un citu finanšu pakalpojumu sniegšanu.

 

DTB group sadarbojas ar lielāko daļu banku un finanšu institūciju, tāpēc mūsu speciālisti zina nianses strādājot ar vienu vai citu finanšu iestādi. Mēs pavadam klientu visā sadarbības gaitā: kopš līguma parakstīšanas brīdi līdz līdzekļu saņemšanas no banka. Jūs varat vienmēr saņemt profesionālo konsultāciju un cita veida kompetentu palīdzību.

 • Hipotekārais kredīts

   

  /   nekustamā īpašuma iegāde

  /   aizdevuma ar jau piederošo nekustamo īpašuma nodrošinājumu saņemšana

  /   uzlabošana, remonts un mājokļu būvniecība

  /   lielo pirkumu apmāksāšana

  /   studēšanu un ceļojumu apmāksāšana

  /   nekustamā īpašuma iegāde uzturēšanās atļaujas saņemšanai

   

  SUMMA:   līdz 85% no nekustamā īpašuma tirgus vērtības

  LIKME:   no 2,5% gadā bankas finansējuma gadījumā

  no 9% gadā nebankas finansējuma gadījumā

  TERMIŅŠ:   no 6 mēnešiem līdz 30 gadiem

  NODROŠINĀJUMS:   nekustamais īpašums

  DOKUMENTI:   izraksts no Zemesgrāmatas

  tehniskās inventarizācijas lieta un zemes plans

  īpašnieka pase

  pēdējais komunālo maksājumu rēķins

  izziņa no VID

  izziņa no VSAA

  banka izdruka par 6 mēnešiem

  izziņa no darba vietas

  nekustamā īpašuma novērtējums

 • Transporta kreditēšana

   

  /   transporta iegāde, tostarp kuģu, laivu, lidmašīnu un ritošo sastāvu

  /   aizdevuma ar jau piederošo transporta nodrošinājumu saņemšana

  /   esošo biznesa paplašināšana un optimizācija

  /   kredītsaistību refinansēšana

   

  SUMMA:   līdz 90% no transportlīdzekļa tirgus vērtības

  LIKME:   no 3,5% gadā bankas finansējuma gadījumā

  no 4% gadā nebankas finansējuma gadījumā

  TERMIŅŠ:   no 6 līdz 84 mēnešiem

  NODROŠINĀJUMS:   transportlīdzeklis

  DOKUMENTI:   īpašnieka pase

  izziņa no VID

  izziņa no VSAA

  banka izdruka par 6 mēnešiem

  transportlīdzekļa novērtējums

 • Overdrafts

   

  /   neparedzēto kases trūkumu dzēšana

  /   pirkumu apjoma palielināšana

  /   piekļuve pie līdzekļiem jebkurā laikā

  /   apgrozāmo līdzekļu pieaugums

  /   finansējums līdz nākamajas iemaksas bankas kontā

  /   plānoto darījumu izpilde laikā

   

  SUMMA:   30% no vidējā mēneša neto apgrozījuma klienta kontā

  LIKME:   no 12% gadā par sniegto finansējumu

  2% gadā par neizmantoto daļu rezervāciju

  TERMIŅŠ:   no 3 līdz 12 mēnešiem

  NODROŠINĀJUMS:   kontā ienākošo maksājumu finanšu nodrošinājums

  personiskās un korporatīvās garantijas

  DOKUMENTI:   pase

  banka izdruka par 12 mēnešiem

  saimnieciskās darbības struktūras apraksts

 • Kredītlīnija

   

  /   apgrozījuma paplašināšana

  /   naudas plūsmas uzlabošana

  /   investīcijas uzņēmuma pamatlīdzekļos

  /   iegūt labākos prēču apmaksas nosacījumus

  /   preču iegāde, kas tiek pārdotas tikai ar avansa maksājumu

  /   atbilstīga līmeņa klāsta nodrošināšana

  /   nepieciešamā apjoma izejvielu krājumu nodrošināšana

  /   iespēja pārvaldīt apgrozāmajos līdzekļus līdz preču pārdošanas

  /   pirktspēju palielināšana

  /   sadarbība ar piegādātājiem bez maksājuma termiņa pagarinājuma

  /   akreditīvu un garantiju piestādīšana

   

  SUMMA:   līdz 80% ķīlas vērtības

  LIKME:   no 7% gadā

  TERMIŅŠ:   līdz 2 gadiem ar с pagarināšanas iespēju

  NODROŠINĀJUMS:   dzīvojamais un komerciālais nekustamais īpašums

  uzņēmumu kapitāldaļas un aktīvi

  personiskās un korporatīvās garantijas

  iekārtas

  preču krājumi

  uzņēmuma debtoru parādi

  DOKUMENTI:   uzņēmuma vadītāja vai pilnvarotās personas pase

  uzņēmuma reģistrācijas apliecība

  uzņēmuma statuti

  gada pārskati par pēdējiem 2 gadiem vai kopš darbības sākuma

  bilance par operatīvo pārskata periodu

  galveno bilances posteņu atšifrējums

  peļņa vai zaudējumi par operatīvo pārskata periodu

  ķīlas novērtējums

  pietiekamo naudas plūsmu pierādījums lai samaksātu kredīta procentus un pamatsummu

 • Faktorings

   

  /   ar maksājuma termiņa pagarinājumu veikto piegādes finansēšana

  /   uzņēmuma apgrozījuma pieaugums

  /   uzņēmuma naudas plūsmu optimizācija

  /   uzņēmumu konkurētspēju palielināšana

  /   pircēju maksājumu disciplīnas uzlabošana

  /   preču realizācijas tirgu paplašināšana

  /   administratīvās izmaksas par kontu apkalpošanu samazināšana

  /   aizsardzība pret klientu maksātnespējas risku

  /   finansējumam nav nepieciešams papildus nodrošinājums

   

  SUMMA:   līdz 90% no prasījūma tiesības vērtības

  LIKME:   no 3% gadā

  TERMIŅŠ:   līdz 120 dienām

  NODROŠINĀJUMS:   prasījuma tiesības par pircējam piegādātam precēm

  DOKUMENTI:   uzņēmuma vadītāja vai pilnvarotās personas pase

  uzņēmuma reģistrācijas apliecība

  uzņēmuma statūti

  gada pārskati par pēdējo gadu

  bilance par operatīvo pārskata periodu

  galveno bilances posteņu atšifrējums

  peļņa vai zaudējumi par operatīvo pārskata periodu

  pirkuma/pardošanas līgums, saskaņā ar kuru pircējām tika izrastīti rēķini

 • Refinansēšana

   

  /   procentu likmes samazināšana

  /   finansējuma summas palielināšana

  /   kredīta termiņa palielināšana

  /   mēneša maksājumu summas samazināšana

  /   vairāku kredītu dažādās bankās aizstāšana ar vienu

  /   kredīta vаlūtas maiņa

   

  SUMMA:   līdz 85% no nekustamā īpašuma tirgus vērtības

  LIKME:   no 2,5% gadā bankas finansējuma gadījumā

  no 9% gadā nebankas finansējuma gadījumā

  TERMIŅŠ:   no 6 mēnešiem līdz 30 gadiem

  NODROŠINĀJUMS:   nekustamais īpašums

  DOKUMENTI:   izraksts no Zemesgrāmatas

  tehniskās inventarizācijas lieta un zemes plans

  īpašnieka pase

  pēdējais komunālo maksājumu rēķins

  izziņa no VID

  izziņa no VSAA

  banka izdruka par 6 mēnešiem

  izziņa no darba vietas

  nekustamā īpašuma novērtējums

 • Investīciju piesaiste

   

  /   uzņēmuma tirgus vērtības palielināšana

  /   realizācijas tirgu un darbības veidu paplašināšana

  /   attīstības iespēja jomās, kas iepriekš bija nepieejami

  /   vēlamā uzņēmuma attēla veidošana un atpazīstamības apstiprinājums

  /   pastāvīga ieguldījumu avota iegāde nepieciešamības gadījumā

  /   iespēja izmantot investora resursus, ieskaitot tehnoloģijas un zīmoļus

  /   organizatoriskas un finansiālas struktūras uzlabošana

  /   finanšu saistību dzēšana uzņēmuma kreditoriem

  /   līdzekļu piesaistīšana, lai iegādātos gatavo biznesu tālākai attīstībai

  /   biznesa sagatavošana pārdošanai vai uzņēmumā daļu pārdošanai

  /   piekļives pie plašu biznesa kontaktu tīklu saņēmšana

   

  Investīciju meklēšanas un piesaistīšanas darbs ir grūtāks neka finansējuma pret ķīlu piesaistīšana augsto investīciju risku dēļ, jo ieguldījumu atdevi neviens nevar solīt. Inventora ir nepieciešama papildus pārbaude biznesa novērtēšanai - procedūra Due Diligence. Tādēļ, piesaistot investorus DTB Consulting:

   

  /   veic investora meklēšanu un investīciju piesaisti

  /   palīdz iziet Due Diligence procedūru

  /   organizē neatkarīgu uzņēmuma novērtējumu

  /   ved sarunas par darījuma cenu

  /   izstrādā un koordinē visus dokumentus akciju pirkšanas un pārdošanas darījumā

  /   izstrādā un īsteno darījuma shēmu

  /   kontrolē turpmāku situācijas attīstību saskaņā ar līgumiem

  /   pārstāv pārdevēja intereses uzņēmuma pārdošanā, veic pircēja meklēšanu

  /   pārstāv pircēja intereses uzņēmuma pirkšanā, veic uzņēmumu meklēšanu

  /   meklē stratēģisko investoru dažādās attīstības stadijās

  /   realizē projektu finansējuma darījumus, ieskaitot projekta finansējumu organizēšanu

  /   piesaista investorus uzņēmuma izpirkšanas finansēšanai

 • Nekustama īpašuma iegāde

   

  /   objektu atlase - dzīvojamo un komerciālo nekustamo īpašumu

  /   juridiskās dokumentācijas analīze

  /   saran veikšana un darījuma sagatavošana

  /   līgumu izstrādē

  /   meklē vislabvēlīgāko pirkuma finansēšanu

  /   darījumu reģistrācija un īpašuma tiesību nostiprināšana

  /   nekustamā īpašuma apkalpošana un uzturēšana

  /   nekustamā īpašuma izīrēšana

  /   nekustamā īpašuma apsaimniekošana

  /   dokumentu sagatavošana un iesniegšana uzturēšanās atļaujas saņemšanai

 • Prasījuma tiesību pirkšana

   

  /   nekustamā īpašuma iegāde caur prasījuma tiesību pirkšanu

  /   situāciju ar kavēto kredītu atrisināšana pirmstiesas kārtībā

  /   pārrunu ar finanšu iestādi veikšana

  /   juridisko strīdu veikšana ar finanšu iestādi

  /   atgūšanas laiku kavēšana līdz 3-5 gadiem

  /   prasījuma tiesību iegādes cenas samazinošana līdz 50% no nesamaksātās summas

  /   nenodrošinātā parāda iegādes cenas samazinošana līdz 10% no nesamaksātās summas

  /   pārruna ar īrniekiem veikšana

  /   finansējuma mēklēšāna

  /   pārrunu ar tiesu izpildītājiem veikšana

   

  Attiecībā pret banku iestādēm ta ir iespēja efektīvi atrisināt vairako skaitu problēmu:

   

  /   samazināt rezerves uz nokavētājiem parādiem

  /   atgriezt lielāko daļu nokavēto parādu pirmstiesas kārtībā

  /   realizēt nekustama īpašuma objektu bez finanšu un laika izdevumiem uz lietvedību, piedziņu un izsoles ierīkošanu

 • Konsultācijas finanšu jautājumos

   

  /   aizdevuma, overdrafta saņemšana

  /   kredītlīniju atvēršana

  /   darījumi ar vērtspapīriem

  /   esošo aizdevumu refinansēšana

  /   īslaicīgi brīvo līdzekļu efektīva izvietošana

  /   kontu atvēršana juridiskām personām un privātpersonām

  /   dažado starptautisko sistēmu norēķinu kartes noformēšana

  /   nekustama īpašuma iegāde

  /   prasījuma tiesību pirkšana

  /   investīciju piesaiste

  /   kredīta saņemšanai nepieciešamo izziņu un vērtējumu savākšana

IESNIEGT PIETEIKUMU

JURIDISKIE PAKALPOJUMI

Kvalificēti DTB group speciālisti sniedz juridisko atbalstu ne tikai saviem darījumiem ar finansējuma piešķiršanu un nekustamo īpašumu pārdošanu,

bet arī sniedz juridisko atbalstu esošajiem un jaundibinātajiem uzņēmumiem, kā arī sniedz pilnu juridisko pakalpojumu klāstu komerctiesību jomā, uzņēmumu pārstrukturēšanas procesā, uzņēmumu maksātnespējas procesā, tiesiskajā aizsardzības procesā, sniedz juridisku palīdzību īpašuma tiesībās, darba tiesībās, sastāda visu veidu līgumus, sniedz konsultācijas uzturēšanās atļaujas saņemšanai un citos juridiskos jautājumos.

 

 

iesniegt pieteikumu

Procentu

likme

no

2,5% gadā

85% pieteikumu saņem pozitīvu situācijas risinājumu

maksa par pakalpojumiem tikai pēc

pozitīva rezultāta

100% finansēšanas darījumu

atbalstā mūsu juristi

MŪSU PARTNERI

KONTAKTI

Submitting Form...

The server encountered an error.

Nosūtīts

+371 29 106 000

info@dtb.lv

Nēģu iela 48, Carnikava, Latvija, LV-2163